Om oss

Varje människa är unik och minnet av dessa är alltid värt att bevara. Behovet av att bearbeta sorgen, saknaden och minnet efter den bortgångne är mycket viktig. Gravplats och gravsten utgör en stor del av detta. Vi har en mångårig kunskap och erfarenhet som gör att vi kan förverkliga era önskemål. Utöver nyproduktion av gravstenar utför vi även renoveringar, textkompletteringar, ommonteringar och omslipningar av befintliga gravstenar. Vi använder oss av prima nordisk granit av alla sorter som vi med omsorg väljer ut från stenbrotten. Vi erbjuder endast material av absolut bästa kvalitet. Vår målsättning är att finnas till hands för er som befinner er i den svåraste situationen i livet och bemöta alla med vördnad och respekt. Det är svårt att begrava sin käraste och vi vill hjälpa till att göra den sista viloplatsen värdig den bortgångne.